úkoly na doma ST 29.4.

Žáci školáci,

ve středu zapátrejte v paměti, zda najdete holku a kluka z naší třídy, jejichž jména začínají stejným počátečním písmenem. (nápověda: S, E, M, J)

V českém jazyce si napište s. 29 v písance a přečtěte kraťounký článek Sen v čítance na s. 42 a všímejte si jmen zvířat. Na počítači si rozšiřte slovní zásobu a připomeňte si, co jsou slova nadřazená a podřazená. Uvidíte, jak je to snadné!

https://becko-tc-stistkove.webnode.cz/cesky-jazyk-2-rocnik/vyznam-slova/slova-nadrazena-podrazena-souradna/

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/vyznam-slov/slova-nadrazena-a-podrazena/prirazovani/cviceni3.htm 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/vyznam-slov/slova-nadrazena-a-podrazena/prirazovani/cviceni7.htm 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/vyznam-slov/slova-nadrazena-a-podrazena/prirazovani/cviceni5.htm 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/vyznam-slov/slova-nadrazena-a-podrazena/prirazovani/cviceni4.htm

V matematice si na pracovním listě procvičte písemné sčítání a odčítání, pozor!  a u každého příkladu udělejte zkoušku! (vždy sčítáním), výsledky potom roztřiďte barevně na sudá a lichá čísla, jak je určeno v zadání. Příklady si opište a vypočítejte na papír.

pís. počítání – ZK

úkoly z VV, HV a TV

Zde je dobrovolný úkol z VV a PČ: Vyrobte nebo nakreslete, vymalujte, vymodelujte, slepte, ušijte (vlastně cokoli tvořivého) tu nejošklivější čarodějnici! Těšíme se na fotky.

Zazpívejte si refrén známé čarodějnice.

Protáhněte si tělo u rytmizace říkanky Na cestu se se mnou dej, kterou začínáte hodinu HV,  a u písničky s pohybem Epo. Naučte je rodiče nebo sourozence.

Zkuste taky další rytmizace z hudební výchovy, pokud máte chuť.

Kdo si troufne, může s klukem zkusit “klusání”.

 

úkoly na doma ÚT 28.4.

Milí žáčci,

dnes, v úterý zkuste zapátrat, kteří vaši spolužáci a spolužačky mají křestní jméno začínající na M.

V českém jazyce si splňte kvíz pro zopakování slovních druhů v pracovním sešitě ČJ na s. 29 a napište s. 28 v písance. Zopakujte si na počítačových cvičeních slova mnohoznačná, ať si rozšíříte slovní zásobu.

https://becko-tc-stistkove.webnode.cz/cesky-jazyk-2-rocnik/vyznam-slova/slova-mnohoznacna/

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/sloh07a.htm

V matematice si procvičujte násobení M s. 10 cv. 1 a 7, s. 11 cv. 4.

 

 

úkoly z AJ – ÚT 28.4. a ČT 30.4.

Pro obě skupinky posílá paní učitelka práci z AJ.

AJ 2A

úkoly na doma PO 27.4.

Milí žáci a žákyně 2.A,

zkuste si vzpomenout, kdo z vašich spolužáků ze třídy je jedináček – tedy nemá žádného sourozence.

V českém jazyce si v čítance na s. 108 přečtěte článek Kotě na stromě a v pracovním sešitě udělejte vybarvovánku na s. 21 cv. 1. K tomu si zkuste další přirovnání na pracovním listě.

přirovnání (PřJ)

V matematice se naučte zpaměti příklady na násobení č. 6 – 6.6, 7.6, 8.6, 9.6, 10.6, procvičujte v učebnici M s.  9 cv. 2 a 4.

mini Násobilka

V prvouce si přečtěte o kočce domácí v učebnici  PK s. 29 odstavec nahoře. V pracovním listě si ústně doplňte chybějící slovesa ve větách (z nabídky). Potom si napište do sešitu zápis: datum, barevný nadpis KOČKA DOMÁCÍ a pod něj napište alespoň  3 věty o kočce (věty vyberte z pracovního listu), pod tyto věty nakreslete rodinu kočky domácí a pojmenujte: samec – samice – mládě.

kočka domácí

škola doma PÁ 24.4.

Školáci,

namáhejte hlavičky! Dnes – v pátek chci ústně říci 5 druhů ovoce, 3 pokojové kytky a 5 domácích mazlíčků. 

V českém jazyce splňte vybarvovánku v pracovním sešitě s. 21 cv. 2, ve čtení si přečtěte v čítance na s. 123 článek Podivná houbička.

Zopakujte si zaokrouhlování a všechny známé početní výkony (sčítání, odčítání, násobení, dělení) na pracovním listě. Kdo má možnost tisku, vytiskne a děti píší přímo do listu. Kdo nemůže vytisknout, přepište dětem příklady na papír a ony vypočítají a zaokrouhlí. 

zaokrouhlování

V tělocviku si dejte venku rychlý běh (50-100m) nebo se můžete projet na kole či si zaskákejte přes švihadlo.

Mějte hezký víkend!

škola doma ČT 23.4.

Druháci,

rozcvička na čtvrtek  je tady: Jmenujte 5 jarních kytiček, 5 druhů lesních plodů a 5 druhů hub.

V českém jazyce si zopakujte v pracovním sešitě s. 20 cv. 1 a 2, napište s. 38 v písance.

Procvičte si slovní úlohy v učebnici M s. 9 cv. 6 a s. 10 cv. 4. Z geometrie si připomeňte tvary hranaté: čtverec, obdélník, trojúhelník a oblé: kruh, ovál. Vezměte si nelinkovaný papír a pastelky, tyto tvary nakreslete či pravítkem narýsujte a pojmenujte.  Zkuste si doma (nebo v přírodě) najít některé předměty, které tyto tvary připomínají.

V prvouce si přečtěte v učebnici PK na s. 13 zbytek stránky Na lesní stezce + Námět k pozorování. Zodpovězte ústně následující otázky: Kdo je turista, k čemu slouží turistické značky? Jaké vybavení potřebuje cyklista, co je cyklostezka?

Nyní si vyberte ke splnění jeden z těchto úkolů:

  1. Vyrazte do lesa nebo jinam na procházku do přírody. Vytiskněte si nebo opište tabulku LOVEC V PŘÍRODĚ a hledejte a objevujte přírodniny! (Poznáte, která věc určitě do přírody nepatří?) Nemusíte nutně “ulovit” všechno. 🙂 Potom list nalepte do sešitu prvouky, napište na něj datum a nechejte si dole podepsat všechny, kdo lovili s vámi (sebe taky). Hodně zážitků! Těším se na fotky.
  2. Kdo nemá možnost nebo chuť vyrazit do přírody, nakreslí na další stránku v sešitě v prvouky batoh a do něj zapíše alespoň 6 věcí, které byste si vzali s sebou na výlet do přírody. (Může vám pomoci učebnice.)

 

termín odevzdání přihlášek do ŠD

Vážení rodiče,

připomínám, že zítra je poslední den, kdy můžete pro svoje dítě vyplnit a odeslat p. vych. Aničce přihlášku do školní družiny na příští školní rok. Nejen s ní, ale i se mnou se děti budou potkávat i nadále jako třeťáci.

Paní vychovatelka děkuje za vzorné odevzdání a na 5 přihlášek ještě čeká dle dohody v pondělí.

škola doma ST 22.4.

Kamarádi školáci,

dnes je Den Země! Naše planeta slaví svůj svátek! Kdo má zájem, může se dobrovolně naučit zpaměti odříkat 8 planet obíhajících kolem Slunce: MERKUR, VENUŠE, ZEMĚ, MARS, JUPITER, SATURN, URAN, NEPTUN. Pokud by někdo chtěl, může se zaregistrovat na webové stránce denzeme.eu a slavit s tématem “Příroda ve městě” některými úkoly on-line.

V českém jazyce splňte úkoly na pracovním listě – pracujte s textem písničky, procvičte si slovní druhy a význam slov. Kdo může, vytiskne a děti píší přímo do listu. Kdo nemá možnost tisku, děti Vám říkají a vy jejich odpovědi vepište přímo do listu a pošlete mi.

DEN ZEMĚ

a písnička (ale jen doprovod) https://www.youtube.com/watch?v=zMOadlYKxSE

 

V matematice se naučte násobení 6 – příklady  0.6, 1.6, 2.6, 3.6, 4.6, 5.6, 6.6 (říkejte příklady i s výsledky zpaměti) v učebnici MA s. 9 cv. 1, 3 a s. 10 cv. 6, 8.

 

škola OPĚT VE ŠKOLE?

Vážení rodiče,

jistě jste zaznamenali informaci o možném otevření škol pro žáky 1. stupně od 25. 5. 2020. Prosíme Vás tedy o vyplnění tohoto dotazníku, ve kterém nastiňujeme podmínky a kterým zjišťujeme předběžný zájem o vzdělávání v 15členných skupinách, a to do 27. 4. 2020.  Když dáte vědět také mně, budu ráda! Děkuji za spolupráci!

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=V0r2I73EjkahFXytLvNAjiFeYtYegZFMlLi7oMR6hr1UQUZPQTNXMUNRVk9OQjlXNVBMNVA3VDBCUS4u