Distanční výuka

Vážení rodiče,

od zítřka, tj. 14. 10. bude výuka probíhat distančním způsobem. Pro nás to znamená následující změny oproti jaru:

  • Výuka bude probíhat na portálu Office 365 v aplikaci Teams. Na počítačích je to webová stránka, na mobilních telefonech a tabletech je nutné si stáhnout (zdarma) aplikaci Teams. Každý žák dostal do ŽK své uživatelské jméno a heslo, pod kterým se přihlásí. Ihned po přihlášení vás systém vyzve, abyste heslo změnili (případně vám to nabídne možnost ponechat stávající).
  • Distanční výuka je tentokrát povinná, platí stejný způsob uvolňování jako při běžné školní docházce. Pokud se žák výuky nezúčastní, omluvenku píšete e-mailem a po návratu do školy ji zkontroluji také v ŽK. Veškeré učivo bude třeba pravidelně doplňovat.
  • V dopise ŘŠ z 11. 9. jste byli vyzváni, abyste napsali v případě, že máte doma problém s technikou. Pokud jste v té době zapomněli nebo se změnila situace a pro vás nebude možné poskytnout dítěti technické zázemí pro výuku, napište zprávu p. zástupci Abrhámovi (abrham@zseden.cz), který s vámi projedná možnosti výpůjčky. Zkuste prosím dětem zajistit sluchátka s mikrofonem, aby ostatní nerušily zvuky z vaší domácnosti. 
  • Připojovat se budeme tentokrát každý den. V týdnu budeme mít alespoň 2 hodiny ČJ, 2 hodiny M, 1 hodinu AJ a 1 hodinu PK. Některé hodiny budeme mít všichni najednou, jiné budou dělené na skupiny, aby byla práce efektivnější. První skupina bude začínat vždy v 9:00. Systém výuky a rozvrh hodin se dozvíte během zítřka. 
  • První připojení, takové neformální, zkusíme zítra v 11:00. Spojíme se ve videohovoru, naučíme se s ním pracovat, podíváme se na problémy, které to bude přinášet. Buďte prosím přítomni hlavně vy rodiče, abyste věděli, jak případně dětem další den pomoci. Bylo by dobré, kdybyste si prošli prostředí Teamsů ještě před tímto videohovorem, tj. kam bude zadávána práce, jak se odevzdává úkol (děti dostaly zadaný už v září na zkoušku) atd.
  • První oficiální hodina bude ve čtvrtek. Na zítřek jsem dnes dětem zadala práci – čtení PL č. 6 a stránku v M PS 35. 

Pokud byste měli nějaké dotazy, můžete je psát na e-mail. K neformálnímu setkávání můžete opět využít facebookovou skupinu naší třídy. 

Přeji hodně zdraví a pevně doufám, že vše zvládneme a po podzimních prázdninách se zase sejdeme ve škole. 

Edukavárna 1

Pozvánka do Edukavárny

Projektový den 60. výročí založení školy

Vážení rodiče,

zítra si děti mohou vzít jen malý batůžek se žákovskou knížkou, penálem, pitím a větší svačinou. Budeme spíše venku, proto zvažte sportovnější teplé oblečení. 

V pátek 2. 10. následuje ředitelské volno.

60. výročí školy

Milí rodiče,

zde je plakát k 60. výročí naší školy.

Dopoledne budeme mít celoškolní projekt pro děti, není tedy třeba, aby si nosily učení, stačí malý batůžek se svačinou, penálem a žákovskou knížkou. Odpoledne bude program pro vás. Pokud se chcete přijít podívat, nezapomeňte se registrovat.

Focení

Vážení rodiče,

tuto středu 23. 9. bude během první hodiny focení tříd. Počítám, že bude mít každý zájem o 1 společnou fotografii (včetně dětí, které nebudou ve škole). Pokud byste měli zájem o více fotek nebo naopak žádnou, prosím o zprávu do zítřejšího odpoledne. 

Děkuji.

Dílny čtení a opravy psaní

Milí rodiče,

příští středu začneme s pravidelnými dílnami čtení. Prosím tedy, aby si děti přinesly do školy nějakou knížku, která je příběhová (ne encyklopedii) a děti ji neznají, ještě ji nečetly. Zároveň aby to byla knížka pro ně poutavá, aby měly do čtení chuť. Může to být knížka, kterou mají rozečtenou, ale nechávat si ji budou ve škole, takže na doma bude pak potřeba ještě nějaká jiná. Mám špatnou zkušenost s tím, když si ji nosí domů, protože ji pak často na dílny zapomínají opět přinést. 

Budeme si knihy nejdřív představovat, mluvit o tom, o čem asi příběh bude, poté budou děti samostatně 10-15 minut číst. Na každé dílně pak budou odpovídat na otázky k textu a jinak s právě přečteným úryvkem pracovat. 

Zároveň vás prosím o spolupráci při opravách diktátů, opisů a přepisů. Rozdala jsem dětem (některým už před prázdninami) “písankové sešity”, do kterých každé úterý nebo středu píšeme. Nejpozději ve čtvrtek pak děti dostanou text opravený a oznámkovaný. Opravu mají za domácí úkol do dalšího úterý (tedy aby do dalšího psaní měly opravu dokončenou). Prozatím jim všechna slova, kde mají chybu, předepisuji. Postupně ale budou mít děti za úkol si slovo zapsat správně samostatně, bez mého předepisování. Opravy nemůžeme dělat ve škole, protože některé děti mají špatně třeba i více než polovinu slov, některé děti naopak nemají chybu žádnou. Poprosím vás tedy o kontrolu opravy a podpis. Samotnou opravu by děti měly zvládnout i bez vaší pomoci.

Děkuji za spolupráci.  

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

vzhledem ke stále nepříjemné a nejisté situaci kolem covidu, rozhodla se škola, že třídní schůzky, které měly být 23. 9. 2020, nebudou uskutečněny tak, jak je obvyklé. Veškeré informace, které o škole a třídě potřebujete vědět, najdete ve dvou dopisech. První je dopis od ředitelky školy Jany Churáčkové, který informuje více obecně, druhý dopis je ode mě a týká se konkrétních věcí ve třídě. Pokud byste potřebovali, je možné si e-mailem domluvit na 23. 9. osobní konzultaci. 

V dopise p. ředitelky je uvedeno několik termínů a výzev, proto prosím, abyste si ho přečetli opravdu pečlivě a dali mi vědět včas v případě, že se výzvy týkají právě vás. 

Přeji hodně zdraví!

dopis ŘŠ

dopis TU

Vši ve třídě

Vážení rodiče,

bohužel nemáme za sebou ani dva týdny školy a už se nám ve třídě objevily vši. Prosím, abyste dětem důkladně prohlédli hlavičky (holčičkám i klukům – vši se udrží i na krátkých vlasech!) a případně se za víkend breberek efektivně zbavili. Pokud se na to nevrhneme všichni společně, pravděpodobně se nám to bude stále vracet. 

Děkuji za spolupráci.

Přístupy do Office 365

Vážení rodiče,

v případě, že bychom byli nuceni jít do karantény, probíhala by výuka distančně. Zadávání úkolů a případné videohovory by proběhly přes Office 365. Každý žák dostal do žákovské knížky svůj přihlašovací email a heslo. Včera jsem vytvořila i skupinu pro 2. A, kam jsem všechny děti přidala. Můžete se již podívat a případně si vyzkoušet, jak to funguje. Do sekce “zadání” jsem již zadala jednoduchý dotazník pro děti na zkoušku.

Přihlásit se můžete přes www.office.com

Naše skupina je přes aplikaci Teams 2. A

Bruslení

Termíny bruslení jsou prozatím pátky:

25. 9. 
23. 10
27. 11.

Lekce budeme mít s panem trenérem, tentokrát budou placené (30 Kč na lekci). Peníze se budou strhávat z školní online pokladny vždy po proběhnutí lekce podle aktuálního počtu dětí.

S sebou dětem dejte: brusle, helmu, rukavice, teplé oblečení, věci na převlečení, pití a větší svačinu na zbytek dopoledne.