učení doma – ČT 21.5.

Druháci školáci,

v českém jazyce si na pracovním listě V dopravě vyberte 2 (ze 3) pravopisná cvičení, která si doplňte nebo zdůvodněte ústně, k tomu ještě pracovní sešit ČJ s. 34 cv. 3 a 4.

doplňovačky Doprava

Dopravní značky mají různé geometrické tvary, zopakujte si je na obrázku. Jistě jste slyšeli, že na silnicích policie měří, zda řidiči nepřekračují povolenou rychlost. Zkuste si o měření rychlosti vypočítat úlohy na pracovním listě.

rychlost příklady

V prvouce Vás čeká dopravní výchova. Zopakujte si na pracovním listě pravidla silničního povozu z pohledu chodce v kvízu a znalost dopravních značek.

dopravní výchova

 

učení doma – ST 20.5.

Žáci druháci,

v matematice si splňte početní tabulky M s.  15 cv. 3 a s. 16 cv. 3. K tomu ještě úkol na pracovním listětvoření příkladů. Vzpomeňte si, podobné cvičení jsme dělali i na sčítání a odčítání.

4 příklady

Ve čtení si splňte úkoly – rýmy v básni Vrtulníky na výletě cvičení na pc nebo (kdo nemůže na pc) vyhledejte rýmy v básničce Slabikář po mámě ČÍT s. 109. Jaký je rozdíl mezi básníkem, spisovatelem a ilustrátorem? 

http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/basnicka1.htm

http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/basnicka2.htm 

 

učení doma ÚT 19.5.

Druháci,

v českém jazyce si procvičte spojky na pracovním listě. Ve čtení si zopakujte vše, co víte o básničce. Kdo je básník, básnířka? Co je sloka a co verš? Vyhledejte v básni rýmy – to si zkuste na některé básničce v čítance:  ČÍT s. 74 Na jabloni hrušky zrají, ČÍT s. 82 Co všechno musí udělat jaro, ČÍT s. 113 Jak se maluje domeček (stačí si vybrat jen jednu!).

spojky spojují slova ve větách

V matematice spočítejte příklady na násobení 7 – uč M s. 15 cv. 2, porovnejte, o kolik se čísla liší M s. 15 cv. 4. Vyzkoušejte si počítání s výhodami. Na papír si na řádky pod sebe napište tyto příklady:

6 . 4

5. 3

7 . 2

3 . 8

9 . 4

2 . 8

Vedle napište příklad obrácený (např. 5 . 6 = 30    6 . 5 = 30). Víte, že když se u sčítání či násobení čísla otočí, výsledek se nezmění. Oba příklady si prohlédněte a zakroužkujte ten, který by se Vám snadněji počítal. Pokud máte příklad na násobení, který vám připadá těžký, zkuste čísla vyměnit. (např. já bych zakroužkovala 6 . 5 = 30, protože násobit pěti se mi zdá lehčí)

přihláška do prázdninové družiny

Vážení rodiče,

zveřejňuji zde článek ze stránek školy. Pokud máte zájem o docházku Vašeho dítěte v době prázdnin, přečtěte si podmínky a vyplňte přihlášku do 29.5.2020.

https://sd.tridy.zseden.cz/2020/05/18/druzina-v-dobe-prazdnin/

obnovení školního provozu

Dnes byly uzavřeny přihlášky k docházce do školy od 25.5. do konce školního roku. 

Budu ráda, pokud mi dáte vědět, kdo zůstává doma. O některých již vím. 🙂

úkoly z AJ – ÚT 19.5. a ČT 21.5.

Děti,

paní učitelka z angličtiny posílá úkoly na tento týden.

AJ 2A

učení doma PO 18.5.

Školáci,

v českém jazyce si na počítačových cvičeních můžete zopakovat určování slovních druhů, které již známe. Nově se dnes seznámíme se spojkami. Spojky jsou slova, která spojují slova nebo věty. Pozor! mohou se plést s předložkami. Vy se dnes na pracovním listě zkuste naučit čtyři spojky spojující slova. Napište si Rýmovačky naší Kačky v PÍS s. 31 a doplňte správně do vět jména členů rodiny, aby se rýmovala. Při psaní je potřeba zmenšit písmo. Prosím nepište propiskou, ale perem!

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/urcujeme-slovni-druhy/cviceni1.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/urcujeme-slovni-druhy/cviceni2.html

spojky spojující slova

V matematice vyřešte slovní úlohy M s. 15 cv. 5 a s. 16 cv. 7. Naučte se zpaměti příklady 7 . 7 = 49, 8 . 7 = 56, 9. 7 = 63, ty ostatní na násobení 7 už umíte, když si čísla “otočíte”.

V prvouce splňte sebehodnocení za dobu, kdy nechodíte do školy.

sebehodnocení 3-4letí 2020

práce doma PÁ 15.5.

Školáci druháci,

víte, kdo jsou “tři zmrzlí muži” a jak se jmenují? A proč se o Žofii říká, že je “uplakaná”? Zkuste zjistit tuto pranostiku.

V českém jazyce si procvičujte rozdělování slov na neutrální, lichotná a hanlivá na těchto cvičeních:

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/2CJ08.Pr-spisovna-nespisovna-zabarvena/cv4.htm

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/2CJ08.Pr-spisovna-nespisovna-zabarvena/cv5.htm

V matematice si procvičte uč M s 14 cv. 4 a 5. Můžete používat zelené kartičky z tvrdé přílohy uprostřed učebnice. Hrajte si s nimi pexeso, nebo je různě naskládejte do sloupečku pod sebe a přiřazujte výsledky. Víte, kolik dní má 1 týden?  S některými z Vás se potkám ve škole za 1 týden a 3 dny, kolik je to dní?

Začátkem týdne jste se dozvěděli o krtkovi, který žije na zahradě, považujeme ho za škůdce. Ale na zahradě žije v půdě i tvor užitečný a prospěšný, je to žížala. Můžete si v rámci TV “žížalky” zatančit. 

Dnes je Mezinárodní den rodiny, tak si užívejte rodinnou pohodu a buďte na sebe hodní.

Hezký víkend!

    

 

 

práce doma ČT 14.5.

Druháci,

víte, ve které ulici se nachází naše škola?

V  českém jazyce se seznamte s tímto učivem o slovech. “Obyčejná” slova označujeme jako neutrální. Slova, která v nás vzbuzují pěkné, příjemné pocity, jsou slova lichotná :-). Patří sem i zdrobněliny 🙂, ty už znáte. Slova ošklivá, nepříjemná, skoro až urážky nebo nadávky, označujeme jako slova hanlivá. 🙁  Zkuste je poznávat na těchto počítačových cvičeních.

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/2CJ08.Pr-spisovna-nespisovna-zabarvena/cv1.htm

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/2CJ08.Pr-spisovna-nespisovna-zabarvena/cv2.htm

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/2CJ08.Pr-spisovna-nespisovna-zabarvena/cv3.htm

 

V učebnici MA s. 14 cv. 6 a s. 15 cv. 1 si zkuste jednoduché slovní úlohy. V geometrii si nyní uvědomte, že odlišujeme tvary v ploše a tělesa v prostoru. Geometrické tvary (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh, ovál) už dobře poznáte, zkuste si o nich úkol na počítači:

http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/su2.htm

Seznámili jste se také s prostorovými tělesy (krychle, kvádr, válec, koule, kužel, jehlan).  Poznáte na fotce, která svíčka připomíná které těleso? Můžete zkusit také naskládat podobné zátiší (z potravin, hraček, miš-maš) a vyfotit jej.

V prvouce si zkuste tento kvíz o Praze, potom si prohlédněte  dokument Vršovice a uvidíte místa, která byste měli znát z okolí naší školy a městské části Vršovice.

test o Praze

Vršovice

práce doma ST 13.5.

Žáci 2.A,

víte, která hora je u nás nejvyšší? Jmenujte další 3 hory (nebo kopce) v ČR.

Ve čtení si přečtěte článek Obrázek od maminky na této webové stránce na splňte úkoly. Kdo nemůže plnit na počítači, přečte si článek Tulačka v ČÍT s. 107

http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/obrazek3.htm

V matematice si odříkejte zpaměti násobky č. 6 a č. 7. Čekají Vás slovní úlohy na pamětné + a -. Jsou tentokrát o chlapcích z naší třídy, kteří mají doma jednoho sourozence. Vždy vypočítej, proveď zkoušku a ve výsledcích označ čísla lichá a sudá.

slovní úlohy – poč. pomocí rozkladu