tvořivá dílna – PÁ 7.2.

V pátek 7. února si děti v rámci pracovních činností vytvoří dřevěný zápisník s tužkou na ledničku. Pracovat budou pod vedením paní výtvarnice, kterou znáte z vánoční dílny. Výrobek v hodnotě 60,-Kč je hrazen ze ŠOP. Zkontrolujte prosím stav financí na účtu.

Upozorňuji několik rodičů na stálé nízké zůstatky. Pokud peníze nevložíte včas, dítě se aktivity nebude moci zúčastnit.

Dřevěná kostra bločku měla několik vzorů, někdo se dlouho rozmýšlel, jaký obrázek si vybrat. Pak si každý předlohu vyzdobil. Dětem se zalíbila roztomilá tužtička. Tu pomalovaly také. Práce je zaujala, pracovaly s chutí a dávaly si záležet.

sebehodnotící arch – ST 5.2.

Prosím o odevzdání vyplněného sebehodnotícího archu, který děti dostaly před pololetními prázdninami, nejpozději do středy 5. února. Děkuji za spolupráci.

plavání v rámci TV – od 5.2.

Ve 2. pololetí školního roku se žáci 2. ročníku účastní kurzu plavání.

Více informací přikládám zde:

plavání-info

Na první lekci jsme se seznámili s prostředí plaveckého stadionu – s bazénem, sprchami, s převlékáním v šatně. Poznali jsme plavčíky a rozdělili se do družstev. A potom jsme už vlezli do vody!

 

 

plánované akce na ÚNOR

V měsíci únoru nás čeká:

 od 5.2. každou středu – plavání, plavecký stadion SK Slavia Praha

ST 5.2. v 17h Edukavárna, sborovna školy

PÁ 7.2. tvořivá dílna Dřevěný zápisníček s tužkou, 60,-Kč hrazeno ze ŠOP

PO 10. 2. bruslení

PÁ 21. 2. bruslení

PO 24. – PÁ 28.2. jarní prázdniny

 

pololetní vysvědčení – ČT 30.1.

Ve čtvrtek 30. ledna bude probíhat výuka 3 vyučovací hodiny a 4. hodinu se bude rozdávat vysvědčení. Angličtina v tento den odpadá.

Tento den věnujeme malým třídním projektem vzpomínku slavnému spisovateli Karlu Čapkovi, jehož vila stojí přímo tady u nás, ve Vršovicích. Třetí hodinu se půjdeme k vile Čapkových projít, dejte dětem prosím vhodné oblečení a obuv na ven dle aktuálního počasí.

Dětem postačí, když budou tento den mít pouze penál a žákovskou knížku, svačinu a pití, složku na výpis vysvědčení. Mohou dobrovolně přinést nějakou Čapkovu knížku.

Povídali jsme si o Karlu Čapkovi, jeho pejskovi Dášeňce a jeho knížkách. Poslechli jsme si pohádku O Voříškovi, který neuměl štěkat. Vytvořili myšlenkovou mapu a v krátké prezentaci se seznámili se životem Karla Čapka a jeho bratra Josefa. Prohlédli jsme si na fotkách interiéry vily Čapkových. A  potom jsme se ji vydali hledat. Překvapilo mě, že si děti hodně zapamatovaly.

 

V pátek 31. ledna jsou jednodenní pololetní prázdniny.

Prosím o přečtení slovního hodnocení s dětmi, více od paní ředitelky zde:

Prosba, poděkování a pozvání

bruslení – PO 27.1.

V pondělí nás čeká další lekce bruslení. Vše jako obvykle. Pomocníci vítáni!

Poté následuje výuka ČJ, M a PK.

Tentokrát jsem to zažila v reálu být na všechno sama. Naštěstí se zavazováním bruslí pomohl alespoň tatínek ze sousední třídy a zapojil se také do tréninku hokejistů, zbytek třídy vedl již tradičně pan trenér. Děti dokázaly, že se umí samostatně převléci i vysvléci a většina také sbalit sportovní potřeby. Všech 17 bruslících má pochvalu!

 

domácí mazlíčci – ČT 23.1.

Ve čtvrtek 23. ledna mohou děti přinést do školy ukázat fotku svého domácího mazlíčka – vytištěnou nebo v mobilu.

hodnocení v pololetí

V Žákovské knížce mají děti napsány známky, které dostanou na vysvědčení. Hodnocení naleznete na stránce “pololetní hodnocení” na konci měsíce ledna.

pololetní písemná práce z M

Přehled učiva, které bude obsah pololetní práce:

slovní úlohydoplnění zápisu, znázornění, výpočet, odpověď

sčítání a odčítání do 100 zpaměti, počítání se závorkou

sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky písemně (pod sebou)

řada čísel – seřadit čísla od největšího po nejmenší (sestupně)

přímka a body, které přímce náleží x nenáleží

rýsování úseček pomocí dvou bodů

měření délky úseček v cm

Jak jsme na tom? 3x jednička s hvězdičkou (plný počet bodů), 9x jednička, 5x dvojka, 6x trojka, 1x tři méně

pololetní písemná práce z ČJ

Přehled učiva, které bude obsahovat pololetní písemná práce:

věta – slovo: z pomíchaných slov sestavit větu, počet slov ve větě, přepis věty psacím ( velké písmeno na začátku, znaménko na konci)

slova – slabika: počet slabik ve slově, rozdělit slovo na slabiky, sestavit ze slabik slovo

slabika – hláska: hlásková stavba slova – označit samohlásku (kroužek) x souhlásku (křížek) ve slově

samohlásky: délka samohlásek – doplň a-á, e-é, i-í,o-ó, pravopis u x ú,ů

přepis vět: znalost písmen velké abecedy, bezchybný přepis

slova nadřazená x podřazená, souřadná

Jak to dopadlo? 1x jednička s hvězdičkou (ztráta jediného bodíku), 4x jednička, 8x dvojka, 8x trojka, 3x tři méně

Zdá se, že nejtěžším úkolem je přepsat bezchybně slova, z pomíchaných slov sestavit větu a bezchybně ji přepsat psacím písmem.