hodnocení a sebehodnocení v 1. čtvrtletí – do 30.11.

Prosím rodiče, (kdo ještě neudělal)

abyste podepsali stránku s hodnocením a sebehodnocením v žákovské knížce. Je tam návrh známek z hlavních předmětů, slovní hodnocení a sebehodnocení dětí. Děkuji za spolupráci.

Comments are closed.