domácí úkol z AJ – na ÚT 22.11.

Milí žáci,

naučte se slovíčka, která jsme si zapsali do sešitu. Budeme psát diktát.

Cheese, fish, pasta, yoghurt, bread, rice.
I am hungry.
Are you hungry? Yes, I am. / No, I am not.
I’m full.
In the kitchen, in the cupboard.

Sýr, ryby, těstoviny, jogurt, chléb, rýže.
Mám hlad.
Máš hlad? Ano, mám. / Ne, nemám.
Jsem plný.
V kuchyni, ve skříni.

Comments are closed.