příprava na tripartitní setkání – od ČT 3.11.

Kdo je ke mně objednán na tripartitní setkání, přinese  s sebou vyplněný dotazník. Ten si vyplní dítě a také Vy, rodiče doma. Dotazník dávám ve škole vždy s předstihem dětem, které očekávám. 

Comments are closed.