hodnocení žáků

Vážení rodiče,

pokračujeme v hodnocení, které je především formativní – smajlíky, razítka, samolepky, slovní popis, získané body, počet chyb, případně procenta apod.

Přikládám kritéria hodnocení, podle kterých můžete rozlišit podle barev při hodnocení v sešitech, v žákovské knížce a na pracovních listech úroveň zvládnutí dané dovednosti či znalosti Vašeho dítěte.

 

Comments are closed.