první školní dny

V pátek 2. 9. a v pondělí 5. 9. trvá vyučování 4 vyučovací hodiny (do 11:40h). Budou probíhat třídnické práce. Děti si již přinesou aktovku, penál a přezůvky. Prosím, aby mi každý předal náhradní klíč ke své šatní skříňce (doporučuji mít i jeden náhradní ve školní družině).

Od úterý 6.9. probíhá vyučování podle rozvrhu. Děti si přinesou cvičební úbor v látkovém pytlíku. Dejte jim s sebou školní sešity (nadepisovat si je budeme společně ve škole) a mazací tabulku. Budeme si rozdávat a podepisovat učebnice. Prosím o čitelné vyplnění žákovské knížky na str. 3 Kontakt na žáka hůlkovým písmem a na str. 63 podepište, že jste se seznámili se školním řádem.

Comments are closed.