Archiv Srpen, 2022

plánované akce ZÁŘÍ

ČT 1.9. zahájení školního roku

PÁ 2.9. a PO 5.9. třídnické práce, 300,- Kč třídní fond do ŠOP

ST 7.9. dopravní hřiště, zdarma

PO 19.9. bruslení

ÚT 20.9. fotografování tříd, 60,-Kč ze ŠOP

ST 21.9. v 17h třídní schůzka

PÁ 23.9. ředitelské volno (volby)

do 23. 9. platba ŠD 1600,- Kč do ŠOP

PÁ 30.9. bruslení

 

první školní dny

V pátek 2. 9. a v pondělí 5. 9. trvá vyučování 4 vyučovací hodiny (do 11:40h). Budou probíhat třídnické práce. Děti si již přinesou aktovku, penál a přezůvky. Prosím, aby mi každý předal náhradní klíč ke své šatní skříňce (doporučuji mít i jeden náhradní ve školní družině).

Od úterý 6.9. probíhá vyučování podle rozvrhu. Děti si přinesou cvičební úbor v látkovém pytlíku. Dejte jim s sebou školní sešity (nadepisovat si je budeme společně ve škole) a mazací tabulku. Budeme si rozdávat a podepisovat učebnice. Prosím o čitelné vyplnění žákovské knížky na str. 3 Kontakt na žáka hůlkovým písmem a na str. 63 podepište, že jste se seznámili se školním řádem.

začátek školního roku – ČT 1.9.

Sešit, penál, svačina – ŠKOLA zase začíná.

Milí druháčci, vážení rodiče, 

školní rok 2022/23 zahájíme ve čtvrtek 1. září v 7:55h před školou. Po společném přivítání se odebereme do naší třídy, kde spolu strávíme 1 vyučovací hodinu. Při odchodu si ukážeme, kde budou mít děti šatní skříňky. Budou rozmístěné různě v prostoru šatny a jsou to velké skříňky bez lavičky.

 

Organizaci nám velmi usnadní, když budou děti vědět, zda jdou po vyučování domů nebo do družiny a kdo půjde hned první den na oběd, který se vydává od 10:00 do 11:30h. V případě odchodu po první vyučovací hodině (v 8:45h) si můžete děti vyzvednout osobně u vrátnice nebo budou mít děti lísteček se sdělením samostatného odchodu, datem a podpisem rodičů. Ostatní děti předávám do školní družiny paní vychovatelce.

Těšíme se na Vás!

První den byl prima! Děti se prý do školy těšily – na kamarády, na nové učení, na tělocvik, na paní učitelku, na Aničku…