KREA 18 s Lucií – ukončení projektu PÁ 13.5.

V pátek 13. května k nám do třídy přišla Lucie, poradkyně v oblasti umění  zakončit s dětmi projekt. Než přišla, povídali jsme si, jaké byly reakce po představení a jak se děti cítily, jak jim bylo bezprostředně po vystoupení. Lucie navázala svými otázkami. Překvapilo mě, že při otázce “Co byl na projektu nejtěžší a proč?” děti spontánně odpovídaly a téměř nepotřebovaly žádný čas na rozmyšlenou. Potom zkusily přemýšlet “Co se naučily?” – nejen z akrobacie, ale i z učiva či sami o sobě. Odpovědi byly zajímavé. Poznávali písmena a čísla, knihu o kouzelné baterce, přinášeli a popisovali svoje hračky. Řešili jsme slovní úlohy o hračkách k zapamatování jednotlivých scén, našli si jiné kamarády, pomáhali si. Zde byl prostor pro sdělení něčeho dalšího a doplnění. Po pauze jsme začali nejlepší otázkou: “Co se jim na projektu nejvíce líbilo a proč?” A nakonec se děti měly zamyslet: “Je lepší spolupráce při vyučování ve škole pouze pod vedením paní učitelky nebo při projektu, kdy je tam s paní učitelkou umělec Jarda?” Odpovídali popořadě, posílali jsme si berušku. Kdo nechtěl, nemusel sdělovat, ale nakonec jsme se vždy zeptali, zdali své sdělení chtěji také doplnit, a většinou chtěly. Povídaní bylo příjemné.

Comments are closed.