KREA 13 s Jardou

Před touto lekcí nás navštívila Lucie, aby se nás zeptala, jak se nám v projektu daří, jak se nám spolupracuje  s Jardou, co nás na projektu baví a co se nám zdá těžké. Potom jí děti s Jardou předvedly scénu s medvědy a s vajíčky. Potom jsme ještě přidali proměnu z kočky na raka a čísníky. Při rozcvičce jsme si připomněli známé cviky. Každý si mohl zvolit i obtížnost podle svých možností. Dvě hlavní postavy se zase zlepšili ve svých rolích. Ostatní se také snažili, aby cviky prováděli v požadovaném rozsahu, Jarda nás opravoval a dával rady. Bylo to fajn. Pracovalo se nám hezky. 

Comments are closed.