opravy v diktátovém sešitě

Připomínám, že provádění oprav v diktátovém sešitu je součástí domácí přípravy žáka. Děti mají doma vždy napsat podle předpsaného opravu: řádek písmen, opsat slovo či větu, kde měly chybu. Není možné, aby toto dělaly narychlo  o přestávce nebo před začátekm dalšího diktátu. Učíme se pracovat s chybou a na to potřebují klid a dostatek času. Děkuji, že se jim do červeného sešitu díváte, zda je potřeba doma opravu udělat.

Comments are closed.