platba ŠD – 2. pololetí

Předávám vzkaz od vedoucí vychovatelky školní družiny, p. vychovatelky Procházkové.

Milí rodiče,

žádáme o úhradu poplatku za školní družinu – částka 2 400,- Kč – za období leden až červen 2022.

Vzkaz od paní vychovatelky Aničky a POCHVALA RODIČŮM: Všechny děti mají řádně a včas zaplaceno 2. pololetí školní družiny. Děkujeme za spolupráci.

Comments are closed.