provádění opravy

V rámci domácí přípravy provádí děti samostatně doma opravu v sešitě Českého jazyka a v písance. Naučili jsme se, jak to udělat. Zde to píši i Vám, rodiče.

Pokud děti chybují v diktátu či v zápisu hůlkovým písmem v sešitě ČJ (červený), mají provést opravu. Předepsané slovo znovu bezchybně opíší.

V písance opíšou předepsané slovo (psacím) u pokynu OPRAV: anebo napíší celý řádek písmenek u pokynu CVIČ:

Když se děti zmýlí v matematice, do připraveného červeného okénka příklad znovu přepočítají.

Děkuji, že na provádění oprav dohlížíte.

Comments are closed.