příprava na tripartitní schůzky

Vážení rodiče,

prosím, abyste před příchodem na tripartitní schůzku se svým dítětem vyplnili tento dotazník. Odpovědi dítěte prosím zapište a zodpovězte následně prosím i 3 otázky pro Vás. Dotazník rozdám dětem zítra (a  přikládám k nahlédnutí i zde). Přineste jej prosím na tripartitiní schůzku, nebo ho můžete vyplnit i dříve a poslat po dítěti ke mně do školy. Děkuji za spolupráci.

Dotazník na tripartity

Comments are closed.