První listopadový týden

Český jazyk:

Slovo, slovní význam, slova protikladná

Pracovní sešit: str. 20-23

Písanka:  str. 17-18

MATEMATIKAstr. 25-26

PRVOUKA:  podzimní les, stromy, keře a zvířata, učebnice str. 13-14

ANGLIČTINA: school time, loud, quiet, fast and slow, activity book, page: 15-18

Comments are closed.