VÝZVA trénování čtení

Vážení rodiče,

pro úspěšné  čtení, je velice nutné tuto dovednost trénovat. Chtěla jsem Vás požádat o aktivní spolupráci. Každý den s dětmi procvičujte:

1. hláskování – Cestou do školy, ze školy, na hřiště, na nákup apod. hláskujte dítěti slova  a ono “hádá”. Krátká slova  3písmenná, 4písmenná) již musí dítě rozhláskovat samo. Toto trénujte!

2. skládání slov – Diktujte dítěti slovo po písmenkách, dítě pokládá písmena na čtecím koberečku, přečte znovu po písmenkách a řekne celé slovo ( M – Á – T – A = máta). Diktujte dítěti přeházená písmena a řekněte, jaké z nich složí slovo, toto slovo dítě poskládá.(ETTA = teta). Diktujte dítěti slovo, samo vybere potřebná písmena a slovo složí (Jana – pokládá: J – A – N – A). Pokud dítě slovo nesloží správně, přečtětu mu, co poskládálo. Pozná, že to “není ono”. Pokud z písmen nepřečte celé slovo, čte písmena znovu, pak potřetí zkusí rychleji. Když ani to ne, řekněte mu první slabiku a zbytek písmen vyhláskujte.

3. zapisování písmen tužkou na papír – Diktujte dítěti řadu písmen, dítě zapisuje (MÁÓTJEN), dlouhé samohlásky diktujte s přehnanou výslovností. Diktujte slova, dítě je zapisuje (jáma = píše J – Á – M – A).

4. čtení – Procvičujte čtení vět na týdenním plánu. Krátké věty můžete napsat dítěti i vy na proužky papíru. Nebo čtěte v učebnici ČJ Začínáme číst a psát  – slova nebo krátké věty. Dítě se je však nemá učit zpaměti, to potom nečte, ale přeříkává naučené.

Snad se čtení bude dařit!

Comments are closed.