adaptační kurz 2. den

Probudili jsme se až po zašimrání paní učitelky. Koukal na nás hezký den. Ke snídani jsme si vybrali, co máme rádi, vedla vánočka. Ustlali jsme si a uklidili pokojíčky. Splnili jsme úkoly v naší knížce a pak hráli hru s dekou Kdo se ztratil?, hry Místa si vymění a Židličkovanou a naučili se tanec Epo. Potom jsme šli do lesa stavět domečky pro broučky. Po obědě jsme si vytvořili erby z přírodnin a přijel pošťák. Vyrazili jsme na pěší výlet. Cestou lesem jsme hráli Na vlka a ovečky. Po svačince jsme měli velmi náročný úkol – vytvořit z vlastních těl nápis 1.A.  Zpátky v areálu jsme  si procvičili paměť při běhačce s 10 obrázky. Po večeři jsme jásali, že bude noční hra. Na stezku ze svíček jsme vyrazili nadšeně a taky trochu ustrašeně. Všichni jsme to zvládli hravě na odměnu. Teď už spinkáme a těšíme se do Prahy k vám.

Comments are closed.