Poděkování

Vážení rodiče,

 děkuji Vám za Vaši hojnou účast na třídních schůzkách. Děkuji za poslání dětských roušek, máme je ve třídě jako erární.

Jsem ráda, že někteří poslali také čtvrtky na výtvarnou výchovu a pracovní činnosti.

Zítra 30.9. jdeme bruslit a předem děkuji všem, kdo nám přijde pomáhat s utažením a zapnutím bruslí. 

Zdravíme všechny z tělocvičny. Z.Ch.

Comments are closed.