GDPR souhlas

Někteří rodiče ještě nemají podepsaný formulář “Souhlas se zpracováním osobních údajů” (dle nařízení GDPR), který jste obdrželi k vyplnění po zápisu nebo na červnové schůzce prvňáčků. Pro jistotu dokument přikládám k vytištění a doplnění (vyplňte jméno žáka a třídu, vše zakřížkujte, podepište a pošlete po dětech do školy). Děkuji za spolupráci.

souhlas zákonní zástupci

Comments are closed.