2. školní den – ČT 2. 9.

Ve ČT 2.9. potrvá výuka 2 vyučovací hodiny (do 9.40h), příchod do školy do 7.45h! (u šatních skříněk nám se zámky pomohou deváťáci), první hodinu proběhne (za asistence pomocníků) testování, po skončení vyučování odvádím děti k šatně, rozdám čekajícím rodičům (buďte u vrátnice včas), ostatní děti předávám p. vychovatelce do školní družiny; přinést: přinést přezůvky, zámek na šatní skříňku a 3 klíče (z toho 2 náhradní), aktovku, vybavený penál (pero ne!), plastovou obálku

Testování jsme zvládli bravurně – drželi jsme si palce a dopadlo to výborně, jsme všichni zdraví! Potom jsme měli velkou práci s klíči od šatních skříněk. Klíč zůstane uložený v malé kapsičce u aktovky “v domečku”, nebudeme jej při vyučování mít na krku. Povídali jsme si, co budeme dělat při hodině a co se dělá o přestávce. Snědli jsme malou svačinu, napili se a došli si na záchod.

V další hodině jsme se v kroužku představovali jmény a sdělili jsme, co  rádi děláme, v druhém kole jsme uváděli,  jak nám doma říkají rodiče, když jsme hodní, a přidali,  jaká nám chutná zmrzlina, protože paní učitelka zmrzlinu miluje. Prohlíželi jsme si děti na obrázcích v učebnici ČJ “Písmenka”. Červeně jsme vybarvili počáteční písmeno svého jména  a zeleně další písmenka, která známe a dokázali bychom je přečíst. Důležité bylo – udělat to podle pravdy, zítra to totiž paní učitelce předvedeme.

Comments are closed.