1. školní den – ST 1.9.

První školní den jsme dobře zvládli, do správné třídy jsme trefili… už patříme do 1.A! Dokonce jsme zjistili, že na trojpatrovém dortu je 216 pastelek a naše třída má 21 žáků. Naučili jsme se říkanku Co budeme dělat ve škole? … schválně vyzkoušejte děti, kdo ji umí odříkat a zacvičit…

   

Moc děkuji za krásné květiny a bonboniery ( o ty jsem se rozdělila ve sborovně :-)). 

 

Comments are closed.