organizace prvních školních dní

Uvádím zde stručně, co nás čeká v nejbližších dnech:

ST 1. 9. v 8.15h slavnostní přivítání prvňáčků

ČT 2. 9. příchod do 7.45h – testování žáků, vyučování do 9.40h, s sebou: zámek k šatní skříňce a 3 klíče, aktovka, penál, přezůvky, vyplněný Dotazník

PÁ 3.9. vyučování do 10.45h, v 9.40h Uvítací zvonění

 

do PO 6.9. obalit učebnice, vyplnit ŽK (Údaje o žákovi – s. 3, nalepit kopii kartičky zdravotní pojišťovny, vzadu podepsat Školní řád)

do 10. 9. opatřit školní pomůcky (cvičební úbor, kufřík), odevzdat Přihlášku na adaptační kurz a vložit částku do ŠOP, přinést potvrzení Zdravotní způsobilost

 

První den dostanete v papírové podobě podrobněji rozepsané Základní informace pro rodiče prvňáčků.

Pokud nemůžete najít Seznam pomůcek, který jste obdrželi na první červnové třídní schůzce, naleznete jej na stránce školy — Informace o škole — Budoucí prvňáčci — 21-22

Comments are closed.