Dílny čtení a opravy psaní

Milí rodiče,

příští středu začneme s pravidelnými dílnami čtení. Prosím tedy, aby si děti přinesly do školy nějakou knížku, která je příběhová (ne encyklopedii) a děti ji neznají, ještě ji nečetly. Zároveň aby to byla knížka pro ně poutavá, aby měly do čtení chuť. Může to být knížka, kterou mají rozečtenou, ale nechávat si ji budou ve škole, takže na doma bude pak potřeba ještě nějaká jiná. Mám špatnou zkušenost s tím, když si ji nosí domů, protože ji pak často na dílny zapomínají opět přinést. 

Budeme si knihy nejdřív představovat, mluvit o tom, o čem asi příběh bude, poté budou děti samostatně 10-15 minut číst. Na každé dílně pak budou odpovídat na otázky k textu a jinak s právě přečteným úryvkem pracovat. 

Zároveň vás prosím o spolupráci při opravách diktátů, opisů a přepisů. Rozdala jsem dětem (některým už před prázdninami) “písankové sešity”, do kterých každé úterý nebo středu píšeme. Nejpozději ve čtvrtek pak děti dostanou text opravený a oznámkovaný. Opravu mají za domácí úkol do dalšího úterý (tedy aby do dalšího psaní měly opravu dokončenou). Prozatím jim všechna slova, kde mají chybu, předepisuji. Postupně ale budou mít děti za úkol si slovo zapsat správně samostatně, bez mého předepisování. Opravy nemůžeme dělat ve škole, protože některé děti mají špatně třeba i více než polovinu slov, některé děti naopak nemají chybu žádnou. Poprosím vás tedy o kontrolu opravy a podpis. Samotnou opravu by děti měly zvládnout i bez vaší pomoci.

Děkuji za spolupráci.  

Comments are closed.