Přístupy do Office 365

Vážení rodiče,

v případě, že bychom byli nuceni jít do karantény, probíhala by výuka distančně. Zadávání úkolů a případné videohovory by proběhly přes Office 365. Každý žák dostal do žákovské knížky svůj přihlašovací email a heslo. Včera jsem vytvořila i skupinu pro 2. A, kam jsem všechny děti přidala. Můžete se již podívat a případně si vyzkoušet, jak to funguje. Do sekce “zadání” jsem již zadala jednoduchý dotazník pro děti na zkoušku.

Přihlásit se můžete přes www.office.com

Naše skupina je přes aplikaci Teams 2. A

Comments are closed.