Organizace 1. týdne

V úterý 1. 9. máme slavnostní zahájení v 7:55 před školou a následně mají děti jednu vyučovací hodinu, během které si popovídáme o prázdninách a budu se jich ptát, jestli jdou už tento den na oběd do školní jídelny. Prosím, abyste jim doma tuto informaci sdělili, aby byly děti schopné mi to oznámit. Budu odevzdávat seznam p. hospodářce. V 8:45 si můžete děti vyzvednout, půjdu s nimi dolů do šaten. Kdo nebude mít ve škole rodiče (nebo lísteček s odchodem sám), půjde do družiny Sluníček (nevyděste se, změnilo se místo družiny, nikoliv paní vychovatelka). Oběd se vydává mezi 10 a 12 hodinou.

Ve středu 2. 9. máme už 4 vyučovací hodiny (do 11:40), během kterých budou probíhat třídnické práce. Budeme kompletovat učebnice, můžete dětem dát kufřík na VV, tělocvik si nechají v šatních skříňkách. Budou dostávat žákovské knížky atd. Doma pak můžete začít s obalováním učebnic a ŽK, ostatní věci (sešity, pracovní sešity) nechám s obalováním na vašem uvážení, nicméně ho doporučuji. 

Čtvrtek 3. 9. bude rovněž věnován třídnickým pracem, vyučování trvá 4 hodiny. 

V pátek 4. 9. už se budeme učit podle rozvrhu. V pátek máme 4 hodiny, prozatím ne zcela oficiálně ČJ – M – VV – VV. Vzhledem k výtvarné výchově budu ráda, když budou mít děti už kufříky ve třídě, ale pokud ne, nic hrozného se nestane a budou malovat např. pastelkami. 

Věřím, že vše proběhne bez problémů. Pokud byste měli nějaké dotazy, neváhejte se mi ozvat na školní email. 

Comments are closed.