Plán do 22. 5. 2020

Český jazyk 

Oranžová učebnice: str. 56-57

  • Malá čarodějnice
  • S. 57 – kroužkování, jaká písmena už děti znají

Fialová písanka: str. 11-15

  • Opakování, písmena b, B, 

Comenia script písanka č. 2: (jen pro dvě děti ze třídy): s. 17-20

Matematika

Pracovní učebnice s Krtkem 4A: str. 22-24

  • sčítání a odčítání s přechodem desítky, dopočítávání, slovní úlohy

Prvouka

Pracovní sešit: str. 74-75

  • Skrytý život v lese – postupovat podle instrukcí

Angličtina

My toys

Hudební výchova

Učebnice 64

Výtvarná výchova, pracovní činnosti

Postava

  • Kresba mužské a ženské postavy (člověka) tužkou, pastelkami
  • Může být reálná (máma, táta) případně pohádková (princezna, král)
  • Procvičení ČJ – přidat popis (jak postava vypadá, jaká je)

Tělesná výchova

Pohybové skladby pro děti

Comments are closed.