Stávka 6. 11.

Vážení rodiče, do stávky učitelů  6. 11. 2019 se zapojí 15 pedagogů: třídní učitelky 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 3.C, 4.A, 4.C, 5.B, třídní učitel 6.B, jedna netřídní učitelka, jedna asistentka a dvě vychovatelky ŠD. Provoz školy v improvizovaném režimu bude zajištěn a vyučování pro všechny třídy školy bude ukončeno v 11,40 hod.  Pokud ale můžete nechat děti výše uvedených tříd doma, bude jejich nepřítomnost ve vyučování automaticky omluvena. Nezapomeňte jim včas odhlásit oběd. Plánované odpolední akce – Předškoláček Edeňáček a Edukavárna budou beze změny.

Vzhledem k tomu, že se ke stávce připojuji, ráda bych uvedla krátké vyjádření. Dlouhodobě cítím, že školství není v dobrém stavu. Jistě není prioritou, jak někteří politici tvrdí. V poslední době jsou to od vlády samé nesplněné sliby a s platy učitelů se zachází jako s veteší na aukci. Jistě si již v dnešní době nikdo nemyslí, že být učitelem znamená učit pět hodin denně a mít stále samé prázdniny, nicméně i tak je na tuto profesi veřejností nahlíženo poněkud stroze a mnohdy s despektem. Ve všech evropských zemích je učitelství nedoceněné povolání, u nás však zdaleka nejvíce. Učitelů ubývá, vysokoškolsky vzdělaní lidé jdou raději za lepším hodnocením někam, kde jejich vysoká škola často ani potřeba není. Mnoho učitelů stávkovat nejde, protože si to finančně nemůže dovolit, vnitřně však se situací také nesouhlasí.
Stávku nepovažuji za ideální řešení, ale je pro mě v tuto chvíli jedinou možností ukázat, že je potřeba změna. Pokud se nic nezmění, alespoň budu mít čisté svědomí v tom, že jsem udělala, co bylo v mých silách, že jsem neseděla a mlčky nesouhlasila s tím, co se s učitelskou profesí aktuálně děje. 

Děkuji za pochopení.

 

 

Comments are closed.