dopravní výchova

V prvouce se věnujeme učivu o dopravě – připomínáme si pravidla silničního provozu, pojmy (silnice, chodník, křižovatka, přechod, obrubník, chodec, řidič) semafor a dopravní značky, dopravní prostředky. Vyrazili jsme proto do terénu pozorovat dopravu zblízka a hrát dopravní hru “škrtanou”. Při ní se prokázalo nejen to, jak se kolem sebe dovedeme pozorně rozhlížet, ale také kdo zvládne hrát “poctivou hru” a nepodvádět.

Comments are closed.