Domácí úkoly, procvičování

Vážení rodiče,

jistě jste si všimli, že s dětmi zatím nemáme příliš povinných domácích úkolů. Je to proto, že prozatím zvládáme vše bez problémů a děti dostávají za úkol pouze vám vyprávět a ukazovat, co se ve škole nového naučily. Nicméně bych byla ráda, aby už děti začaly každý den číst. Jako ideální texty můžete používat oranžovou učebnici ČJ – Lili a Vili ve světě velkých písmen. Ve škole se věnujeme většinou jen první stránce každého písmenka, druhou nechávám pro rychlíky nebo jako dobrovolnou na doma. Tam je obrázkové čtení, spojovačky atd., vše, co je na takové procvičování vhodné.

Číst učíme ve třídě genetickou metodou, tedy rovnou celá slova po písmenech, nikoliv po slabikách. Dítě vidí napsané slovo KOČKA, vyhláskuje (po písmenkách) K-O-Č-K-A, řekne celé slovo “kočka”. Zatím písmenek umíme málo, důležité je dětem pomáhat a radit s těmi, co ještě neznají. Důležitá je také sluchová analýza a syntéza, se kterou mají některé děti velké potíže. Mluvíme občas ve škole tzv. “ufonštinou”, tedy já dětem říkám slovo po písmenkách (hláskách) P-E-S, oni řeknou “pes”. Pokročilejší děti mohou trénovat i naopak, tedy vy řeknete “pes”, ony vyhláskují P-E-S. Zvuková analýza a syntéza je základem pro správný nácvik čtení i psaní. 

Více o této metodě a způsobech, jak můžete dětem pomáhat, se dozvíte na třídní schůzce, která bude ve středu 25. 9. 2019 v 17:00.

Připomínám, že některé děti ještě nemají odevzdané dotazníky a zdravotní způsobilosti. 

Přeji pěkné odpoledne.

Comments are closed.