přehled učiva 9. – 13. 9.

ČESKÝ JAZYK – mluvnice: Abeceda – 4 podoby písmene, počáteční hláska ve slově, počet hlásek ve slově, psaní:  přiřazování velkých a malých psacích písmen, opis věty, psaní písmene l, e, h, k, b PÍS s. 2 – 3, sloh: Naše škola – počet slov ve větě uč ČJ s. 8,  čtení: krátká vyprávění o podzimu, čtení vět – klesnout hlasem na konci u tečky ČÍT s. 6 – 7

MATEMATIKA – počítání: opakování  do 20 – rozklad na desítky a jednotky, znázorňování penězi, porovnávání čísel, sčítání a odčítání bez přechodu desítky, dopočítávání, geometrie: geometrické útvary: čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník, manipulace s pravítkem: rovné čáry  ps M s.  2 – 3

PRVOUKANaše škola – název, adresa, pracovníci ve škole, místnosti: orientace v budově. Školní rok (měsíce) x prázdniny. uč PK s. 4 – 5

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/veskole3.htm

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/veskole

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/veskole1.htm

 

 

Comments are closed.