probírané učivo – 20. – 23.5.

Český jazyk – čtení: klasické pohádky O Smolíčkovi, veršované pohádky Perníková chaloupka, Princeznička na bále – myšlenková mapa, postavy, charakter postav, znaky pohádek: dobro x zlo, kouzla a nadpřirozené jevy, uč ČJ s. 47, 48 a 50; psaní: psací L, E, opis jmen (velké písmeno na začátku), púřepis básně Šišky PÍS s.5-6, 9 (dopsáno vše po s. 9); sloh: vyprávění situací ze setkání IZS

Matematika – počítání: sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky, řešení slovních úloh – tvoření příkladů, rozpoznání matematické operace ( +, -, o několik více, o několik méně), matemaické hádanky ( číslo o několik větší x o několik menší, zvětši číslo x zmenši číslo), práce s tabulkou údajů – vyčíst údaje, zaznamenat údaje, M sešitek z pracovních listů 51 , 57, 55, 56, 58, 59, 15

Prvouka – Obchody a zboží – třídění, Integrovaný záchranný systém – záchranáři a jejich práce, tísňové linky: policie, hasiči, zdravotnická služba pracovní list

Comments are closed.