tripartitní setkání PO 18. – PÁ 22.11.

Tripartitní třídní schůzka slouží k osobnímu setkání, kde budeme hodnotit/sebehodnotit prospěch a chování žáka. Děti a rodiče, prosím připravte se!

Děti, budu se vás ptát, za co se pochválíte, co vám dobře jde? Na čem byste měly ještě pracovat, abyste se zlepšovaly, co vám může pomoci k pokrokům?

Rodiče, podobné dotazy ve vztahu k Vašemu dítěti budou směřovat také k Vám. Pokud máte dotazy, nápady či připomínky, máme příležitost je také probrat.

film Mozaika Sametu – ČT 14. 11. doplněno

Výročí 30 let od uplynutí změn v naší společnosti – Sametové revoluci oslavíme již ve čtvrtek 14. listopadu. Žáci zhlédnou projekci ve Strašnickém divadle již dopoledne, naše třída konkrétně se zúčastní promítání od 8.30h. V tento den se ráno sejdeme u vrátnice, odejít musíme v 7.55h od školy. Žáci budou s sebou mít pouze batůžek, v něm svačinu a pití, penál. To vše si nechají v šatní skříňce. Nasvačíme se po příchodu z divadla. Potom budeme potřebovat ve třídě penál ke krátké aktivitě a také Žákovskou knížku. Vyučování v tento den končí v 11.40h. Odpadá tedy hodina angličtiny 2. skupince.

Večer se na Vás všechny, kteří máte vstupenky, těšíme ve Strašnickém divadle znovu. Tentokrát uvítáme především rodiče a hosty. Projekce začne v 17.30h, po skončení je otevřena divadelní kavárna.

Na předpremiéře našeho filmu jsme se chovali moc pěkně, děti zasloužily pochvalu! Obdivovali jsme, jak spojením jednotlivých videí vznikl pěkný film.

 

depistáž – ČT 21.11. a PÁ 29.11.

V listopadu proběhne depistáž u žáků 2. ročníků. Jedná se o jednoduché testování, které může odhalit případné obtíže či rozvíjející se poruchy učení. Provádí jej pracovníci z Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) Jabloňová pro Prahu 10, se kterou naše škola spolupracuje.

Každý žák něco napíše a kousek přečte. Pokud bude vše v pořádku, pracovníci PPP Vás nekontaktují. Pokud zjistí nějaké pochybnosti, předávají přes třídní učitelku rodičům doporučení, jak s dítětem pracovat, co a jak procvičovat, případně si s nimi můžete dohodnout konzultaci v PPP. Je to takové prvotní preventivní opatření, aby dítě nebylo ohroženo školním neúspěchem.

K tomuto testování je nutný Váš souhlas, jehož součástí je také dotazník, který rodič o svém dítěti vyplní. Jedná se o důvěrné informace, budou k dispozici pouze třídní učitelce a pracovníkům PPP. Věřím, že se do testování zapojí všechny děti.

Prosím o vyplnění údajů na souhlase s testováním a vyplnění dotazníku. Pošlete prosím po dětech zpět nejpozději do čtvrtka 20.11.

ředitelské volno – PÁ 15.11.

V pátek 15. listopadu je vyhlášen den ředitelského volna. Pokud byste potřebovali zajistit pobyt dětí ve škole, ozvěte se mně nebo p. ředitelce emailem.

Máme rádi zvířata – PO 11.11.

V pondělí 11.listopadu navštívíme ekologické centrum a statek Toulcův dvůr. Program bude tentokrát probíhat uvnitř v zookoutku, bude o péči o domácí mazlíčky, chovatelských potřebách zvířat.

Cena je 90,-Kč, bude hrazeno ze ŠOP. Děti, které nemají dostatek finančních prostředků (na Toulcův dvůr a výlet), budou mít s sebou aktovku a budou se vyučovat ve 2.B.

Do Toulcova dvora s sebou v batůžku svačinu a pití, penál. Sraz je ráno ve třídě, návrat do 12.35h.

S lektorkou Janou jsme se seznámili s příběhem o ježečkovi, kterého našly děti venku a chtěly si ho vzít jako mazlíčka domů. Zkoumali jsme různá prostředí (lidské obydlí se zahradou, statek, volnou přírodu) – sestavili jsme jejich obrázky – a rozhodovali, kterým živočichům by v nich bylo dobře – rozmisťovali jsme fotografie zvířat. Pak jsme si povídali, která zvířata jsou vhodná k chování doma. Domácí mazlíčky jsme si mohli prohlédnout, králíka Sněženku a užovku Plížila jsme si mohli také pohladit. Mimo ně v zookoutku byli dvě rodinky křečků, dvě maminky morčat,  které čekají mládaťa, pískomilové, osmáci, strašilky, oblovky a švábi. Přemýšleli jsme, které chovatelské potřeby jsou vhodné pro rybičky, andulky, hady a králíčky. Paní lektorka chválila děti, že se chovali tiše a ke zvířatům hezky. “Až na výjimky”, dodávám já. 🙂

platba výletu – do PÁ 1.11.

Připomínám, že ke dni 1.11. měla být na účtu školní on-line pokladny vložena částka 390,-Kč na školní výlet do čokoládovny. Někteří žáci však mají zůstatek nižší. Vložte prosím prostředky nejpozději do 8.11., jinak se přihláška stává neplatnou. 

DŮLEŽITÁ INFORMACE stávka – ST 6.11.

Vážení rodiče,

jsem přesvědčena o tom, že učitelské povolání si zasluhuje ve společnosti větší vážnosti, proto se připojuji ke stávce pedagogů ve středu 6. 11. 2019.

V tento den končí vyučování v 11.40h. Děti bude vyučovat 1. a 4. hodinu paní asistentka, 2. a 3. h. paní učitelka VV. ŠJ a ŠD fungují jako obvykle. Kdo z dětí se výuky nezúčastní, bude automaticky omluven.

Překvapilo mě, že jste všichni do jednoho “stávkovali” se mnou. 🙂

 

 

 

bruslení – ÚT 5.11.

V úterý 5.11. se uskuteční další lekce bruslení. Vše jako obvykle. Uvítám pomocníky. Potom bude následovat výuka ČJ a MA.

Dnes jsme bruslili se čtvrťáky, dráhy byly prima. Jen hokej jsme si někteří moc nezahráli. Ale aspoň jsme si vyzkoušeli, že nemusíme být vždy nejlepší a nejsilnější.

 

kontrolní práce

V nejbližších dnech si napíšeme kontrolní práce Z ČJ a MA. Uvádím přehled učiva, které budou žáci v těchto písemných pracích prokazovat.

Český jazyk: druhy vět, počet slov ve větě  — dělení věty na slova (ve spojené větě oddělit slova např. Vparkurostejírovec.), správný slovosled (z pomíchaných slov sestavit větu např. masem Liška se živí. = Liška se živí masem.) — počet slabik ve slově, dělení slova na slabiky — přepis písmen, slov  a jmen — rozpoznávání vlastních jmen — znalost české abecedy zpaměti, řazení slov a jmen podle abecedy 

Matematika: počítání do 20 s přechodem desítky — řady čísel do 100 — sčítání a odčítání desítek do 100, dočítání (např. 60 + __ = 90, 80 – ___ = 50) — slovní úloha (znázorni, vypočítej, odpověz) — práce s čísly do 100 (např. rozlož číslo 50, porovnej čísla 40 a 70, napiš tři čísla menší/větší než 80, urči rozdíl čísel 60 a 30, určit součet čísel 300 a 10, urči, o kolik se liší čísla 50 a 60,  přičti k číslu 20 číslo 40, odečti od čísla 70 číslo 50, zmenši číslo 60 o 20, zvětši číslo 30 o 60)

Opakování se však týká také učiva PK (zejména stromy a lesní zvířata).

 

tripartitní setkání – 18. – 22.10.

V měsíci listopadu se uskuteční tripartitní setkání žáků 2.A. Na setkání učitelka – rodič/rodiče – žák/žákyně se můžete přihlašovat v tomto systému.

https://doodle.com/poll/n67rhqxu4u3qg523

Účast není povinná, ale uvítám Váš zájem.

Setkání potrvá přibližně 20min., v systému je vyhrazena půlhodina, a na každý termín se smí zapsat pouze jeden žák. “Přípravu” k tomuto setkání zveřejním později, až to bude aktuální, Vy si také můžete přichystat dotazy a připomínky.