rychlé info

Tři děti se omlouvají z důvodu nemoci ( teploty a zvracení), proto informuji ostatní , že  v naší třídě je jeden případ mononukleozy. Dbáme na zvýšenou hygienu, připomínáme, ať děti nepijí ze stejných lahviček apod. 

Páteční vycházku jsme neuskutečnili kvůli počasí, zkusíme tedy tematické učení venku ve čtvrtek. 

Učivo: ČJ – pravidelné čtení z  vlastní knížky doma

                    V pátek – přinést knihu přečtenou o prázdninách – “Čtenářské křeslo”

                    Znalost abecedy pamětně, řazení slov podle abecedy 

                    Slabika, slovo , dělení slov,  věta – druhy vět : oznamovací , tázací, rozkazovací , přací 

                    Písmeno, hlásky, dělení hlásek – samohlásky  a souhlásky 

                   Prac . sešit: 

         Matematika: opakování prostředí – Pyramidy, Hadi, Vrať čísla neposedy, Autobus, šipkový zápis. parkety 

                                 Nově – děda Lesoň

                                Procvičovat pamětné sčítání a odčítání do 20, hbitě rozklad desítky, slovní úlohy o x více, méně 

                  Prac. sešit: 

                    geometrie – obrazce, tělesa – pojmenovat , měření délky

           Prvouka : poznávání stromů – jehličnaté , listnaté, plody, houby 

                              Naše republika  – projekt: vlajka, státní symboly , hymna

Tvoříme pravidla naší třídy

Nepovinný AJ

 Na hodiny Aj se přihlásily všechny děti – seznam a rozdělení na skupiny – viz příloha.

Nepovinný AJ Seznam žáků

Prvotní informace

Informace 

Rozvrh hodin – viz příloha.  Nepovinný  AJ  vyučuje paní uč. Buňková, děti  se rozdělí na 2 skupiny  –  pondělí a  úterý od 12: 45 – 13: 30.  Zahájení až druhý týden od 10. 9.

Číslo šatní skříňky dostanou děti přidělené – nebudou vedle sebe, ale po celé šatně. Zapsáno vzadu v ŽK.

V úterý pošlu po dětech informační dotazník. Prosím vyplňte  a vraťte co nejdříve zpět. Dále je třeba vyplnit ŽK,  vlepit kopii kartičky ZP na 1. straně a doplnit podpis rodičů, seznámení se školním řádem. Děkuji. 

Zdravotní způsobilost, kterou jste podepsanou lékařem odevzdávali vloni, má platnost 2 roky. 

Pracovní sešity do ČJ, MA a AJ hradí škola, ale ještě si budeme něco dokupovat do matematiky (násobení) a sešity na psaní  ) čtení, diktáty , ČJ,  MA prvouka

Do třídního fondu, prosím  do ŠOP zaslat 300 Kč. Nezapomeňte na další platbu – ŠD, plavání aj.   

Třídní schůzky jsou v plánu 26. 9. Ředitelské volno: 5. 10.  – volby  a v pátek 26. 10. před podzimními prázdninami ( 29. a 30. 10. 2018)

Přeji všem hladký vstup do nového školního roku. tř. učitelka 

  Rozvrh hodin                              

školní rok 2018/ 2019

školní pomůcky

 Milí žáci druháci !

Prázdniny se pomalu chýlí ke konci, užijte si poslední dny a připomínám, že nový školní rok zahájíme 3. září v 7: 55 hod před školou. Žáci nemusí mít aktovky ani přezůvky, vyučování končí v 8: 45 hodin. Je třeba , aby děti věděly, kdo půjde ten den do ŠD a  na oběd.

S ostatními počítám, že budou chodit na obědy od úterý 4. 9.  Informujte děti, musím nahlásit vedoucí šk. jídelny počet hned v pondělí. 

V úterý si žáci přinesou aktovku, přezůvky, zámek na šatní skříňku, penál a zpět do školy donesou obalenou jednu učebnici ČJ a čítanku. Dostali na konci roku dvojmo. V úterý  proběhnou  třídnické práce , další dny bude vyučování  podle rozvrhu, který zveřejním. 

Nově nastupující žáci učebnice dostanou v úterý.     V příloze najdete seznam šk. potřeb a pomůcek. 

Na všechny se těší třídní učitelka Jana Šumberová 

rozloučení před prázdninami

Děkujeme za finanční příspěvky sponzorů – rodičů za běh Run end help. naše třída vybrala 4 200 Kč. Předáme nadaci La vida – Život v kufříku a 1200 Kč věnujeme do nadačního fondu naší školy. Všechny děti si odnesly ze školy učebnice do 2. třídy – 2x čítanku, ČJ, AJ, PK a HV . V září dostanou pracovní sešity.  Ponechejte si do matematiky číslice, budeme je potřebovat.  

Děkuji za milé dárečky a květiny, které mi děti předaly. Moc potěšily.

Přeji všem krásné prázdniny a v září se budu těšit na  děti druháčky.    

 

Poslední týden

Prosím, dejte dětem větší igelitky, aby si mohly odnést všechny věci ze školy .

Vše  si odnést  i ze š. skříňky, nechat  ji otevřenou, prázdnou. V pondělí předáváme. V posledním týdnu se již děti nepřezouvají.

Náhradní zámek , který je ve ŠD dostanou děti také domů, příští rok budeme mít skříňky jinde.

Páteční  vycházka kolem Hostivařské přehrady se vydařila , pochvala dětem, všechno zvládly. Poznávali jsme stromy, sledovali přírodu v lesoparku a na přehradě,  pohráli si na hřišti.

 V pondělí – batůžek, penál ŽK. Podle počasí – práce ve třídě, příp. krátká vycházka. 

V ŽK jsme si začali psát sebehodnocení, někdo nemá dopsanou celou stránku. Prosím přes víkend doplnit podle svého uvážení. 

V úterý proběhne druhy termín běhu Run end help. Děti přijdou ve sportovním oblečení ( + náhradní tričko  na převlečení). Peníze za uběhnutá kola , prosím, pošlete po dětech ve středu nebo ve čtvrtek. Částku podle Vašeho uvážení.  Děkujeme . Finanční obnos spojíme se třídou Žabičky a 3. A  a pošleme nadačnímu fondu La vida ” Život v kufříku”.

Vysvědčení se vydává v pátek  první hodinu. Pokud někdo bude chybět, mohou si rodiče vyzvednou pak v kanceláři školy během prázdnin. Dříve než v pátek nelze vysvědčení vydat. Dejte dětem pevnější desky ( v igelitové košilce je dostanou , ale to je málo), půjdou s tím na hřiště. Páteční oběd odhlaste dětem, které již nepůjdou do ŠD.

V 8: 45 h doprovázíme my prvňáci deváťáky na hřiště školy, kde se s žáky rozloučíme. Děti tedy můžete vyzvednout v 9: 30 na hřišti  školy. Pro děti ve ŠD je oběd dříve – studený obložený talíř.

Děkuji za spolupráci a věřím, že v klidu zvládneme poslední dny školního roku. Tř. učitelka   J. Šumberová

 

 

Dopravní hřiště

Ve středu 13. 6. hned ráno v 8: 00 odcházíme ze šatny na hřiště. Další hodiny se učíme.

V pátek 15. 6. zkusíme naplánovat vycházku k Hamerskému rybníku, ať děti nosí batůžek, sportovní obelčení, drobné kapesné.
Učení si už necháváme ve škole.

19. 6. bude ve škole Den naruby, ale naše třída jde na dopravní hřiště – sport. oblečení,vvhodná obuv, helma cyklistická (kdo má) a batůžek, svačina.

Informace

Dobrý den,

jelikož se na příští týden omlouvá z výuky několik žáků, odneseme si raději věci ze školy co nejdříve.
Ty děti, které již 18. 6. nepřijdou, si odnesou tento týden do pátku vše – ručník, TV, Kufřík s VV, výkresy, přezůvky. Vyklidí šatní skříňku v pátek Dávejte jim velkou igelitku a postupně si do pátku odnesou.

Všechny ostatní děti si také přinesou několikrát igelitku – teď ve středu dostanou výkresy a příští týden kufřík. TV si odnesou příští pátek .

V posledním týdnu se děti nepřezouvají, šatní skříňku vyklidí a předáváme ji prázdnou panu školníkovi dne 25. 6.

V posledním týdnu není plavání ani nepovinná angličtina.

Učebnice do 2. třídy budou děti dostávat 27. 6. – je třeba přinést aktovku! Podepíšeme si ve škole.

Předání vysvědčení je v pátek 29. 6. první hodinu. Poté jdou prvňáci vyprovázet deváťáky na hřiště školy, kde se s nimi rozloučí. Takže vyučování bude končit kolem 9: 30 hod na šk. hřišti

29. 6. je ŠD i dřívější oběd. Prosím, pak nahlásit, kdo bude zůstávat ve ŠD.

Seznam pomůcek do 2. třídy zveřejním včas. Určitě si ale děti ponechají sadu číslic 1- 20 ( nemusí již být v deskách, stačí do gumičky. a doplňky do MA , které měly v krabičce ( peníze, tvary…) budeme potřebovat i v příštím šk. roce.

Pokud bude hezké počasí, můžeme chodit na venkovní bazén Slávie plavat.
50 Kč, batůžek, dvoje plavky ( převlékáme se do suchých , když vylezou z bazénu, ručník, pantofle k vodě, přip. drobné kapesné . Dám vždy vědět podle počasí.

Příští pátek podle počasí plánujeme vycházku kolem přehrady. Vrátíme se do 12: 15 hod. Upřesním.

Run end help

Ve středu 13.6. od 8 hod se uskuteční na atletickém ovále běh Run end Help pro dobrou věc, ale i pro své zdraví.
Děti si vyberou svého sponzora ( maminku, tatínka, babičku …. ) a domluví se s ním, kolik mu zaplatí za 1 uběhnuté kolo na stadionu Slávie.( 5, 10 Kč).Více informací je na letáčku, který mi po dětech vráťte zpět. Sraz ve třídě ve sportovním oblečení. Vybranou částku věnujeme nadaci LA VIDA – Život v kufříku. Děkuji.