plán akcí na ÚNOR

Zveřejňuji akce, které se uskuteční v měsíci únoru.

průběžně: pokračování projektu s umělkyněmi 

ČT 2.2. návštěva Přírodovědecké stanice Vinohrady, vybíráme 30,-Kč

PÁ 3.2. pololetní prázdniny

Po 6.2. – PÁ 10.2. jarní prázdniny pro Prahu 10

PO 13.2. bruslení

ST 15.2. Den otevřených dveří

PÁ 17.2. suplování( studium)

ČT 23.2. bruslení

přírodovědecká stanice – ČT 2.2.

Ve čtvrtek 2. února navštívíme Stanici přírodovědců, kde na nás čeká bohatý program. Učivo o domácích mazlíčcích si prohloubíme v minizoo. Dozvíme se, co je všechno potřeba zvažovat, když si chci domů pořídit mazlíčka. Jak zařídit ubikaci, jakou péči zvířeti věnovat, čím se živí, co potřebuje, jak se s ním mazlit  apod. V druhé části programu se blíže seznámíme s bezobratlými živočichy. Sejdeme se v 7.50h u vrátnice a vrátíme se do 12h. 

Na tento program vybírám 30,-Kč. Prosím, aby děti přinesly peníze v PO 23.1. či v ÚT 24.1. a potom zase až od PO 30.1. Děkuji.

Zvířátka také uvítají krmení ( tvrdý chleba, mrkve, jablka, salát pro hlodavce, hroznové víno a banán pro želvy, semínka pro papoušky apod.). Kdo chce, nechť jim na přilepšenou něco vezme.

S sebou: batůžek se svačinou a pitím, doklad na mhd nebo 2 nepřestupní lístky ( pojedeme tram 6), dle možností krmení

návštěva galerie – ÚT 31.1.

Úterý 31. ledna strávíme v galerii Divadla Pod Palmovkou, kam nás pozvala naše konzultantka Lucie. Prohlédneme si výstavu Ondřeje Tupého a poznáme umělecké prostředí zblízka. Tam si také rozdáme vysvědčení. Sejdeme se ráno v 7.50h u vrátnice a vrátíme se do 12h. 

S sebou: batůžek se svačinou a pitím, desky či složka na vysvědčení, průkazku na mhd nebo dva přestupní lístky na cestu tam i zpět.

odvolaná hodina AJ – ÚT 31.1.

V úterý 31.1., v den rozdávání vysvědčení odpadá 1. skupince hodina angličtiny.

pololetní písemná práce z MA

V úterý 24. ledna si napíšeme kontrolní práci z probraného učiva v matematice. Bude obsahovat:

počty ( aritmetika)

sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky zpaměti i písemně, sčítání a odčítání desítek do 100 zpaměti i písemně, sčítání a odčítání bez přechodu desítky do 100 ( příklady typu 36 – 6, 40 + 8)

dvojciferná čísla – zápis, rozklad na desítky a jednotky, porovnávání, doplňování číselných řad

počítání se závorkou

slovní úlohy – zápis, znázornění, výpočet, odpověď na otázku

geometrie

čáry přímé, lomené, křivé

rýsování přímek a bodů, jejich označení a pojmenování

body, které přímce náleží nebo nenáleží

spojování bodů, rýsování úseček pomocí dvou bodů

 

pololetní písemná práce z ČJ – ST 18.1.

Ve středu 18. ledna si napíšeme kontrolní práci z českého jazyka. Zde uvádím obsah učiva, které se tam může objevit.

Mluvnice a pravopis:

věta – slovo – slabika – hláska

druhy vět, počet slov ve větě, znaménka na konci vět, počáteční velké písmeno na začátku věty, slovosled

hranice slov, sestavování slov ze slabik, dělení slov na slabiky, řazení slov podle abecedy

hlásková stavba slova – samohlásky, dvojhlásky souhlásky, slabikotvorné l r m

délka samohlásek, pravopis ú/ů

Slovní zásoba

slova protikladná ( antonyma)

slova souznačná ( synonyma)

slova mnohoznačná ( homonyma)

slova nadřazená x podřazená, slova souřadná

bruslení – ČT 19.1.

Ve čtvrtek 19. ledna jdeme na další lekci bruslení. S sebou vše jako obvykle. Pro doprovázející rodiče je sraz v 8.30h u zimního stadionu. Děkujeme za pomoc s obouváním.

Mezi průpravná rovnovážná cvičení na ledě zařazujeme také oblíbenou krasojízdu a  “koníčky” s lanem. 

 

rýsovací potřeby

Chtěla bych poprosit,  zda by rodiče mohli dětem zkontrolovat, zda mají v penále ostře ořezanou tužku č. 3 a gumu a k dispozici pravítko ( stačí 20 cm). Často se při rýsování stává, že nemají potřebné pomůcky, a je to potom znát na práci. Děkuji za spolupráci.

tvoření v PČ – PO 9.1.

V pracovních činnostech jsme vytvářeli zimní obrázek. Na modré pozadí jsme nalepili vytrhaný kopec z bílého papíru, na něj lepili sněhuláky z vatových tamponů. Hrnce a šály měli z látek, nechyběly jim mrkvička,  uhlíky a větvička. Takto tvoříme:

 

 

TV venku – ČT 12.1.

Pokud sníh vydrží, šli bychom ve čtvrtek 12. ledna 3. a 4. h. ven.  Prosím o teplé oblečení a nepromokavé rukavice. Děkuji za spolupráci.

Hráli jsme hru na spolupráci “Na magnet”, pohybovou hry “Bum!” a “Běž! a stop!”, Přetahovali jsme se lanem. Koulovačka pokračovala i dnes. Stavby ze sněhu se omezili pouze na sněhuláky.

StudentBlog theme is brought to you by Quasargaming.com online slot games such as Plenty on twenty, Fruits and sevens and Columbus deluxe.