Foto z akcí

Dopravní hřiště, Dům čtení, vycházka do Grebovky

Projekt republika

Kolo tety Berty

 V pátek 16. 11. odjíždíme ráno do Muzea Policie na divadlo Kolo tety Berty. Vrátíme se na  4. a 5. vyuč. hodinu . 

 ČJ máme ve škole, stačí si vzít penál a MA. Svačíme před odjezdem. 

Dnes byla dokončena depistáž žáků. Vyrozumění zašlou z  pedag. psych. poradny a já Vám je předám.  Z prvotních informací vyplývá, že u těch žáků, kteří zapomínají na diakritiku, je třeba dodržovat postup: doplňovat háčky, tečky, čárky hned, jak se napíše dané písmeno tak,  jak stále  upozorňuji ve škole a vy dohlížíte doma.  

Děti si mají doma dokončit sebehodnocení v ŽK. Vědí jak. 

 

Jablíčkový týden

akce v listopadu

Změna termínu bruslení : 

13. 11.   bruslení

14. 11.   depistáž žáků 2. ročníku – ve škole 

15. 11.   výtvarná dílna – hrníčky  65 Kč

16. 11.  Divadlo s dopravní tematikou “Kolo tety Berty”  – Muzeum Policie ČR  ( odjezd v 8 hodin)  zdarma

23. 11.  Divadlo U hasičů  “Vánoce s poutníky”  70 Kč

30. 11.  Bruslení

Učební plán  do 8. 11. 

Tento týden probíhá tematická výuka “Jablíčkový týden”.  Děti mají přinést jablko a 1 kus nějakého ovoce nebo zeleniny. Pěčemě ” štrúdl” Měly samy vyřídit. 

Prosím, kdo ještě neodevzdal informovaný souhlas s depistáží, vraťte co nejdříve.   Děkuji. 

Učební plán  do 8. 11. 

ČJ – Procvičujeme doplňování y/i po měkkých  a tvrdých souhláskách do slov. 

        Slova s  di ti ni, dy ty ny 

       Učíme se pamatovat si pravopis slov cizího původu ( např. kino, tričko, Marie, Patrik,  Cyril, cyklostezka, cyklista…)

       Slova nadřazená, podřazená, souznačná, opačná – antonyma. 

      Opakujeme psaní ú ů .  ( trojúhelník )

      Umíme odpovídat na otázky typu: Jak se pozná věta, jak se rozdělují slova, jak dělíme  hlásky, vyjmenuj samohlásky, jak dělíme souhlásky, vyjmenuj tvrdé, měkké , obojetné souhlásky….

MA   děda Lesoň, sčítací trojúhelníky, vrať čísla neposedy – prac sešit str. 

         Pamětné sčítání do 30, také více sčítanců,  slovní úlohy na sčítání a odčítání, víme, jak se jmenuje výsledek při sčítání, odčítání, umíme vytvořit  součet a rozdíl dvou čísel, geometrie – tvary –  znaky čtverce, jak poznáme obdélník. Tělesa – koule, krychle, kvádr, kužel.  

PK –  stromy, plody , les na podzim, savci v lese, znaky živočichů – savci, ryby,plazi,  ptáci – stěhovaví, stálí, obojživelníci, hmyz.

         Ovoce dělení: peckovice, malvice, bobule. Zelenina – kořenová, naťová, cibulová, plodová.

   Upozornění: Pokud žák nemá z jakéhokoliv důvodu cvičit, je třeba písemná omluvenka. 

informace

V pátek 2. 11. první 2 hodiny – knihovna Ruská, pak následuje čtenářské křeslo a zápis do čtenářského listu . Děti si přinesou ŽK, penál a knížku Adélka a Zlobidýlko. 

V Po 5. 11 první dvě hodiny bruslení, pak Čj a M a skup. AJ. 

 Připomínám:  Psaní oprav  – v ČJ, zdůvodňujeme si pravopis psaní y / i … protože h je tvrdá souhláska, protože č je měkká s. apod. Podtrháváme barevně centropenem. Ke společnému  čtení používáme záložku – nosit ji. 

Děti dostaly zafoliovanou tabulku  stovkovou a z druhé strany násobkovou. Používáme.  Stále procvičujeme pamětné sčítání a odčítání. 

 Začali jsme pomalu s násobilkou deseti, také počítáme průběžně po pěti a po dvou ( sudá čísla) – fixujeme pamětně. 

 14. 11 proběhne ve spolupráci s PPP depistáž – dnes děti dostaly ve folii 2 listy na souhlas.

  Prosím, vraťte vyplněné co nejdříve. Děkuji.  Dostaly domů fotografie třídy. 

                            

Termíny tripartitních schůzek

Tripartitníschůzkyvetřídě2

 V příloze je nově vyplněná tabulka s termíny tripartitních schůzek.

V listopadu nás čekají kulturní akce. Platit se budou fotografie. Prosím, zkontrolujte si stav financí ve ŠOP.

 

Akce v listopadu

Zveme všechny rodiče na naše vystoupení 25. 10. v rámi projektu Stoletá republika. 

S hudebně  tanečním pásmem vystoupíme 2x za dopoledne v malé tělocvičně .   V 10:00 a

v 11:00 hodin. Odpoledne vystupují s programem “Napříč dekádami” učitelé ZŠ Eden od 16 hodin v malé tělocvičně. Prodej vstupenek  na  představení učitelů byl ukončen.  

 25. 11. nemusí nosit děti aktovku, jen penál. Vyučování končí v v 11: 40 hod.

26. 10. je dnem ředitelského volna.

2. 11. Dům čtení Ruská – program Dobrodružství v knihovně –  1. a 2. hodina

Bruslení:  5. , 12. a 19. 11. – první dvě hodiny

9. 11.  Tři vlci a Karkulka –  divadlo ve škole

14. 11. Depistáž žáků 2. ročníků –  ve škol ,  spolupráce s  PPP

16. 11.  Divadlo s dopravní tematikou “Kolo tety Berty”  – Muzeum Policie ČR  ( odjezd v 8 hodin)  

23. 11. Divadlo U hasičů  “Vánoce s poutníky”

Říjen

Připomínám: V pondělí 15. 10.  bruslení první dvě hodiny, následuje Čj a M

                          V pátek  19. 10.  dopravní hřiště, odchod v 8 hodin ze šatny

 Na žákovském parlamentu  se žáci domluvili, že  24. 10. před projektem 100 let republiky žáci přijdou v červeném, modrém nebo bílem oblečení. Zkusí se zapojit i naše třída. Připravte dětem .

Na dopoledním vystoupení  25.10. v malé tělocvičně budou mít dívky sukýnky ( případně máme puntíkované školní)  a bílé tričko, chlapci kalhoty a pokud možno jednobarevné tričko.

V pátek 2. 11. si žáci přinesou přečtenou knížku Adélka a Zlobidýlko – naučíme se zapisovat čtenářský list

Plán učiva: 15. – 24. 10.

ČJ :   Stále procvičujeme řazení slov podle abecedy,  druhy vět a přeměna- např z věty oznam. na tázací.  (uč. od str. 21)

          Opakování slov nadřazených, podřazených

          Psaní u ú ů  a umět zdůvodnit  ( na začátku slova – ú, uprostřed a na konci slova-  ů ( prac. s. 31)

         Začínáme  učivo psaní y /i po tvrdých a měkkých souhláskách ( prac. s.  od s. 37)

        Vybrat  si a naučit se báseň zpaměti – viz sešit.  Pravidelné čtení z  vlastní knihy.

MA:   Sčítání  o odčítání desítek a jednotek do 100 ( 30 + 7) orientace ve stovkové  tabulce  

          Sčítání a odčítání přes desítku do  ( 8 + 4 , 18 + 4, 28+ 4 … ) jistota  ve výpočtu do dvaceti, porozumění

          Pojem součet, rozdíl…  Slovní úlohy – viz sešit malý – porozumění úloze,  zápis, výpočet odpověď

          Prac. sešit  – různá prostředí str. 25 – 30